Klemensker gennem tiden

Historien om vores by starter længe før navnet Klemensker. 
Den starter måske med en boplads som museet udgravede i Smedegade og som kunne dateres til 3800 år f. 
Klemensker er gammel - blandt andet er der Runestene i byen og nogle af gårdene er nævnt i skrifter tilbage fra 1300 tallet.Udover den boplads var den gamle kirke i mange år var den eneste bygning i det nuværende Klemensker. 

Der er optegnelser angående navnet Klemens kirke fra år 1335.
Den gamle kirke var ikke stor nok til sognet; nedrivningen begyndtte den 7. juni 1881, og den nye kirke blev indviet den 2. dec. 1882.Udover kirken var dengang kun præstegården og degnegården, som begge stødte op til de omkring liggende gårde og land-ejendomme.Først senere kom kroen. Præcis hvornår den kom er vi ikke klar over, men i papirer fra 1548 fortælles der, at en gård eller ejendom ligger helt tæt på kirken, nemlig kroen. Egentlig bebyggelse med huse og by-ejendomme kan man først tale om, da urmager Sonne i 1898 opførte et hus lige syd for kirken.Først da jernbanen fra Rønne blev anlagt i 1913 og Klemensker fik en station, tog byen til at vokse

Klemensker fik en stor og flot stationsbygning og to trinbræt, Mæby- og Splitsgård trinbræt.
Ved Klemensker station var der flere spor, hvoraf de to var placeret så to tog kunne krydse hinanden på vejen til eller fra Allinge/Rønne. 
Et 3. spor var til modtagelse af svin samt et spor til Klemensker pakhusforening, som blev oprettet i 1915 (senere BAF). 

Også betonvarefabrikken, oprettet i 1920, havde et sidespor sydfra, efter Mæby trinbræt. 
Jernbanen blev nedlagt efter 40 år i 1953, og det blomstrende byliv der var i Klemensker, er langsomt sygnet hen.Efterhånden som byen voksede måtte der en mere moderne skole i byen.  I 1959 indviede man så den nye Klemensker Centralskole. Før centralskolen var der 4 skoler i sognet: Nordre skole opført 1906, Kirkeskolen opført 1915,

Vestre skole på Duebjergvej og Søndre skole på Årsballevej.Før de 4 skoler blev bygget blev der undervist børn på Degnegård, i Hjemly på Årsballevej og på Danevang på Centralvej.Omkring Klemensker var der flere Mejerier, men i dag er der kun Bornholm Andelsmejeri. Det blev grundlagt i 1950, og siden 1970 er det eneste mejeri på Bornholm. Det har international anerkendelse for sin eksport af skimmeloste, som har vundet mange internationale priser.Kirken ligger der stadig - en af Danmarks største landsbykirker - er hovedkirken i Klemensker-Rø kirkesogn med et fælles menighedsråd.

Handelsmæssigt er SuperBrugsen på Lindevej i dag omdrejningspunktet, idet der ikke er andre dagligvarebutikker i hverken Nyker, Rø eller Årsballe.

Klemensker Skole – centralskolen lukkede i 2011 – huser nu den samlede administration af Bornholms Ungdomsskole, Ungdomsskole Nord og Heltidsundervisning, tidligere kendt som Dybdalskolen. I den ene fløj er der nu Foreningsaktiviteter.De tiloversblevne bygninger ved Klemensker skole, dvs. dem der ikke benyttes til Ungdomsskole p.t. skal rives ned. Nedrivningsplanen er endelig ved at være klar; og de bygninger der ikke hænger naturligt sammen med hovedbygningen forventes nedrevet i løbe af sommeren 2018 og de åbne arealer forventes retableret efterflg. – Den eneste bygning, der forbliver, er den ene gl. træpavillon som er ombygget til grillhytte – under projektet KLASK.Klemensker Hallen, der er kommunalt drevet, fungerer fortsat som områdets idrætshal, benyttes fortrinsvis af Klemensker IF, Årsballe Boldklub, Nyker Frie Idrætsskole og naturligvis Ungdomsskole Nord og Heltidsundervisningen.Klemensker Børnehus - i den tidligere Kirkeskole – huser to børnehavegrupper og en vuggestuegruppe.

”Hjemmet” lukkede i 2012 og i stedet er det indrettet som aflastningsinstitution for børn og unge kaldet ”Løvstikken”.Den kommunale Skoletandpleje i Klemensker lukkede 1. marts 2014. Bygningen stod så tom indtil udgangen af 2016, hvor kommunen besluttede, at bygningen i fremtiden skulle indrettes som boliger til midlertidig boligplacering af kvote 2-flygtninge. Der er plads til op til 20 enlige – og de kan bo der op til 5 år. – De første flyttede ind primo december 2017.Der er fortsat Lægehus og Tandlæge i Klemensker.

Klemens Kro – den gamle middelalderkro, der nævnes i historien helt tilbage i 1564, stod ubeboet hen i flere år. Idet der har været en vandskade og kørt en sag mellem ejer, Forsyningsvirksomhed og Bornholms Regionskommune. Nu er Klemens Kro total istandsat til selskabslokaler, arrangementer, Bed & Breakfast og udlejning af opbevaringsplads. Se mere på deres hjemmeside.

 www.klemenskerkro.dk

Klemensker har igennem tiderne haft et rigt foreningsliv – det er der stadig – og der er et fint samarbejde på tværs af foreningerne.Klemensker Idrætsforening ejer i dag den tidligere møbelforretning på Lindevej. Her er et flot og velbesøgt foreningsbaseret fitnesscenter, en velbesøgt genbrugsbutik og samlingslokaler til gymnastik, folkedans, bankospil og mødeaktiviteter samt familiefester.Klemensker IF benytter derudover Klemensker Hallen til børnegymnastik, badminton og hockey, medens skydning foregår på skydebanen i tilbygningen til Klemensker Hallen.

Klemensker Land- og Byforening varetager borgernes interesser ved at være talerør mellem borgere og politikere /kommunen. Modtager et årligt tilskud fra kommunen til aktiviteter i byen og til udvikling af byens rum.KFUM Spejderne har til huse i Præstegården.Klemensker Pensionistforening har dels til huse i KIF-Centret på Lindevej og i fløjen på Ungdomsskolen.Klemensker Svømmebad – oprindelig en selvejende institution med skolesvømning og fritidssvømning – bygget 1974 – er i dag en frivillig forening, der har åbent fra medio juni til medio august. Svømmebadet gennemgår pt. (feb. 18) en gennemgribende renovering for kommunale midler.Klemensker var i perioden 2007 -12 med i projekt Mulighedernes Land – Liv i de små indlandsbyer – finansieret af RealDania og andre fonde. Her blev Præstemosen udviklet som et rekreativt område med shelter, bålplads, plateau og bade-bådebro med tilknyttede trampestier i området.Klemensker har sin egen lokalavis – i dag kaldet KlemenskeRøAvisen. Den udkommet i et oplag på 1.300 og omdeles i hele kirkesognet, dvs. Klemensker, Rø og Årsballe 6 gange om året. 1. nummer udkom 15. juni 1992.Sognets indbyggertal viser sig pt. at være stigende, idet pr. 1. jan. 18 er det samlede antal borgere på 1.555 i Klemensker Sogn imod 1504 i 2016. Det ser vi også ved de mange børnefamilier, der er kommet til byen, og de mange huse der er blevet solgt.